PRIVAT UTTALANDE:

Yin-Yang Massageterapi, beläget på Terrassvägen 2, 841 98, Ljungaverk, Sverige, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

KONTAKTUPPGIFTER:

www.yin-yang.se

Terrassvägen 2, 841 98

Ljungaverk, Sverige


S. Milet de St. Aubin är dataskyddsombud för Yin-Yang Massagterapi Han/hon kan nås på simone@yin-yang.se.

Personuppgifter som vi behandlar

Yin-Yang Massagterapi behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller eftersom du själv lämnar dessa uppgifter till oss. Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:

- För- och efternamn

- Kön

- Telefonnummer

- E-postadress

- Andra personuppgifter som du aktivt lämnar, t.ex. genom att skapa en profil på denna webbplats, i korrespondens och per telefon.

- Förteckning över kontaktuppgifter till kunder via en app

- Bankkontonummer

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Practice Yin-Yang behandlar följande särskilda och/eller känsliga personuppgifter om dig:

- hälsa

- Uppgifter om personer under 16 år Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är under 16 år. Såvida de inte har tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar därför föräldrar att vara involverade i sina barns aktiviteter på nätet för att undvika att uppgifter om barn samlas in utan föräldrarnas samtycke. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke, vänligen kontakta oss på simone@yin-yang.se så raderar vi informationen.

- Biometriska uppgifter

I vilket syfte och på vilken grund vi behandlar personuppgifter

Yin-Yang Massagterapi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- Hantering av din betalning.

- Skicka vårt nyhetsbrev och/eller vår reklambroschyr.

- Ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster.

- Informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter.

- Att leverera varor och tjänster till dig.

- Yin-Yang Massageterapi analyserar ditt beteende på webbplatsen för att förbättra webbplatsen och anpassa utbudet av produkter och tjänster till dina preferenser.

Automatiserat beslutsfattande

Yin-Yang Massageterapi fattar inte beslut om frågor som kan (avsevärt) påverka enskilda personer på grundval av automatiserad behandling. Detta är beslut som fattas av datorprogram eller system, utan att en människa (t.ex. en anställd hos Yin-Yang Massageterapi) är inblandad. Yin-Yang Massageterapi använder följande datorprogram eller system: inga.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Yin-Yang Massageterapi lagrar dina personuppgifter inte längre än vad som är strikt nödvändigt för att förverkliga de syften för vilka dina uppgifter samlas in. Vi använder följande lagringsperioder för följande (kategorier) av personuppgifter: (Kategori) personuppgifter: Endast anledning mailadress för nyhetsbrev om det inte avbryts och betalningsuppgifter tills betalningen är bokad och behandlad.

Delning av personuppgifter med tredje part

Yin-Yang Massageterapi tillhandahåller endast tredje part och endast om detta är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Yin-Yang Massageterapi använder endast tekniska och funktionella cookies. Och analytiska cookies som inte inkräktar på din integritet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone första gången du besöker denna webbplats. De cookies vi använder är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera tekniskt och för att du ska kunna använda den enkelt. De ser till att webbplatsen fungerar korrekt och kommer till exempel ihåg dina preferenser. De gör det också möjligt för oss att optimera vår webbplats. Du kan välja bort cookies genom att konfigurera din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Du kan också radera all information som tidigare lagrats via inställningarna i din webbläsare.

Tillgång till, justering eller radering av uppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot att dina personuppgifter behandlas av Practice Yin-Yang och du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan lämna in en begäran till oss om att skicka de personuppgifter som vi har om dig i en datafil till dig eller till en annan organisation som du namnger. Du kan skicka en begäran om granskning, rättelse, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter till yin-yang@telenet.be. För att säkerställa att begäran om granskning görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis tillsammans med begäran. I denna kopia ska du radera ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner i passet), passnummer och medborgarservicenummer (BSN). Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt, dock inom fyra veckor. Yin-Yang Massageterapi vill också informera dig om att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, myndigheten för personuppgifter. 

Hur vi säkrar personuppgifter

Yin-Yang Massageterapi tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehörig ändring. Om du anser att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via simone@yin-yang.se.