Reiki


Här engagerar vi kosmisk energi och jordisk energi som balanserar rastlösheten i vår kropp och vårt sinne.Vi ger också Reiki-behandlingar och Reiki-initieringar.Reiki är en metod för att ge dig själv och andra energi som används av kroppen eller sinnet för att förbättra sig. Denna energi är samma energi som håller dig och allting vid liv. Reiki hjälper kroppen och sinnet att läka sig själv!Reiki-energin är "intelligent" och bestämmer själv när och vad som händer i kroppen eller sinnet och gynnar alltid den mottagande parten. Det kan till exempel hända att du först får ont i magen innan huvudvärken försvinner.Reiki har aldrig negativa konsekvenser, de nödvändiga effekterna av behandlingen är alltid kortvariga.